24banner_910x

GLYKOL BLÅ

Pris:
976 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
GLB025
Typ:
GLYKOL BLÅ, 25L
Antal:
Kommentar till butiken:
GLYKOL BLÅ  BS6580    
Blå koncentrerad motorglykol    


AdProLine® Glykol Blå en koncentrerad kylarvätska för alla typer av vätskekylda förbrännings-motorer. Förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium. AdProLine® Glykol Blå är baserad på monoetylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer och fosfater.
AdProLine® Glykol Blå är blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.
Specifikation:   BS6580: 2010

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:
ProcentTemperatur:        
  • 50%-37 °C
  • 40%-25 °C
  • 33%-18 °C
Teknisk specifikation:
  • Färg:              Blå
  • Densitet:        1,128
  • pH (50 vol%)  7,7
  • Kokpunkt       >155°C
  • Flampunkt      >110°C 

Innehåller:    25 L   (29kg)